пријавите фирму  измените податке  ћирилица latinica  пријави се претрага
Помоћ грађевини
Уколико сте грађевинска фирма молимо Вас попуните податке.  

УДАРНИК КОМЕРЦ

Правна форма:
Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште:
Велика Плана
Пуно пословно име:
УДАРНИК КОМЕРЦ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЗВОДЊУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ВЕЛИКА ПЛАНА, ОРАШКА ББ
Матични број:
17257544
Статус:
Активно привредно друштво
ПИБ:
101174610
Датум регистрације:
09.05.2005.
Број регистрације:

Пословно име привредног субјекта

Назив:
УДАРНИК КОМЕРЦ
Правна форма:
Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште:
Велика Плана
Пуно пословно име:
УДАРНИК КОМЕРЦ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЗВОДЊУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ВЕЛИКА ПЛАНА, ОРАШКА ББ
Адреса:
Орашка бб, Велика Плана , Србија

Датуми

Датум оснивања:
19.08.1999.
Време трајања:
Нема ограничења

Претежна делатност

Шифра делатности:
4399
Назив делатности:
Остали непоменути специфични грађевински радови
☑ Регистрован за спољнотрговински промет
☑ Регистрован за услуге у спољнотрговинском промету

Подаци о капиталу

Уписани:
неновчани:
5.546.950,00 ЕУР
новчани:
407.203,00 ЕУР
4.755,09 ЕУР
523,34 ЕУР
Уплаћени:
неновчани:
5.546.950,00 ЕУР на дан 19.08.1999.
новчани:
4.755,09 ЕУР на дан 19.08.1999.
523,34 ЕУР на дан 12.07.2000.
407.203,00 ЕУР на дан 29.04.2003.